Kubisiowe Przedszkole

Kadra przedszkola


Przedszkole > Karda przedszkola


Bożena Malewska – Walczak
Wychowawca grupy przedszkolnej  „Motylki” – magister pedagogiki, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Medycznej i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ukończyła zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogikę, pedagogikę resocjalizacyjną oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wiedzę pedagogiczną wzbogaca przez udział w licznych kursach i szkoleniach.
Zainteresowania: pedagogika zabawy, rysunek dziecka, literatura dziecięca i pedagogiczna, teatr z udziałem małych aktorów i teatr dla małego widza, wycieczki krajoznawcze, muzyka klasyczna, robótki ręczne.

W spotkaniach z Dziećmi stawia na twórczy i radosny ich rozwój, gdyż każde Dziecko jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnej uwagi wychowawcy. Mając na uwadze rozwój każdego Dziecka podczas zajęć korzysta z wielu metod, które dobiera do możliwości, indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego z nich.

Aneta Broszkiewicz
pomoc nauczyciela w Grupie Motylki

ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT