Kubisiowe Przedszkole

Organizacja dnia


Przedszkole > Organizacja dnia


ROZKŁAD DNIA

6.45 – 8.00 – Schodzenie się dzieci, swobodna zabawa w kącikach zainteresowań. Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci. Zabawy integracyjne.

8.00 – 8.30 – Zadania indywidualne, gry i zabawy dydaktyczne, utrwalenie wierszy, piosenek. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Prace w małych zespołach lub praca indywidualna. Prace porządkowe.

8.30 – 9.00 –  Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 – Śniadanie, doskonalenie samodzielności podczas spożywania posiłków.

9.30 – 11.15 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizacja zadań edukacyjnych wyzwalających aktywność dzieci.

* Zajęcia edukacyjne dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Zajęcia dodatkowe.

11.15 – 11.30 – Przygotowanie do wyjścia na spacer.

11.30 – 12.30 – Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy w ogrodzie. Zajęcia twórcze. Zabawy ruchowe w „Ogrodzie zimowym” w budynku przedszkolnym w przypadku burzy, smogu lub wichury.

12.30 – 13.15 – Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe. Obiad. Czynności higieniczne – mycie zębów.

13.15 – 14.00 – Odpoczynek. Relaksacja. Słuchanie bajek literackich czytanych przez nauczyciela lub z płyty CD. Masażyki relaksacyjne do utworów muzycznych. Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14.00 – 15.30 – Zabawy i gry dydaktyczne z udziałem nauczyciela. Utrwalenie poznanych wierszyków, zabaw, tańców i piosenek. Zabawy logopedyczne. Zajęcia plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne.

15.30 – 16.00 – Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

16.00 – 17.30 – Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy ruchowe w „Ogrodzie zimowym” w budynku przedszkolnym.

17.30 –18.15 – Zabawy w kącikach zainteresowań. Tworzenie okazji do działań twórczych. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT