Kubisiowe Przedszkole

Organizacja przedszkola


Przedszkole > Organizacja przeszkola


Dni i godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.46-18.15 od poniedziałku do piątku przez cały rok, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Przedszkole pełni dyżur w okresach przerw szkolnych: bożonarodzeniowej oraz w długie weekendy. W okresie wakacji czas pobytu dzieci w Przedszkolu wypełniony jest wieloma atrakcyjnymi zajęciami oraz licznymi wycieczkami.

Grupa i jej liczebność

Liczba dzieci w grupie wynosi maksymalnie 18. Jest to optymalna liczebność grupy, która z jednej strony jest na tyle mała, by nauczyciel był w stanie nawiązać indywidualny kontakt z każdym dzieckiem, z drugiej zaś na tyle liczna, by dzieci wchodząc w różnorodne interakcje z innymi dziećmi miały możliwość nauczyć się współżycia w grupie. Grupy przedszkolne obejmują dzieci z tego samego rocznika.

Godziny edukacyjne

Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola od godziny 6:45 do godziny 8:30. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 9:30 Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin.

Odpoczynek poobiedni

W grupie trzylatków po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające, dzieci mają zapewnione leżakowanie. Jest to czas przeznaczony na relaks i odpoczynek. Czas odpoczynku uprzyjemnia muzyka relaksacyjna, słuchowiska oraz bajki czytane przez wychowawców. Plac zabaw, górka do zjeżdżania na sankach i warzywnik W trosce o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci staramy się, by nasze przedszkolaki spędzały jak najwięcej czasu na placu zabaw a w zimie również aby mogły korzystać z usypanej górki z której można zjeżdżać na sankach. W ramach zajęć sportowych dzieci uczestniczą w gimnastyce ogólnorozwojowej, organizowane są biegi, sztafety, zabawy i gry sprawnościowe. W ramach czasu przeznaczonego na zabawy swobodne dzieci mogą korzystać z wielu zabawek znajdujących się na naszym placu zabaw: piaskownicy, huśtawek, bujaków sprężynowych, trampoliny, linarium,. Proponowane w naszym Przedszkolu zróżnicowane i wszechstronne formy aktywności ruchowej promują od najmłodszych lat aktywny styl życia, rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują ich pomysłowość i wyobraźnię. Obok budynki znajduje się miejsce na warzywnik, który chcemy aby już na wiosnę przy pomocy naszych znajomych ogrodników zaczęły rosnąć nowalijki, truskawki itp.

Spacery edukacyjne

W związku z atrakcyjnym położeniem placówki – w centrum Węgrzc, gdzie wokół jest mnóstwo atrakcyjnych miejsc do zwiedzania zarówno pod względem historycznym jak również ekologicznym – chcemy aby nasze dzieci jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, podczas których prowadzone są obserwacje życia zwierząt i roślin, uwrażliwiają dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody, ponadto są doskonałym uzupełnieniem zajęć i zabaw odbywających się na naszym placu zabaw.

Wycieczki

Nasze przedszkolaki biorą udział w licznych wycieczkach edukacyjnych, podczas których odwiedzamy ciekawe miejsca (teatr, kino, filharmonia, muzeum, ogród doświadczeń, zoo, ogród botaniczny) oraz poznajemy ludzi wykonujących różne zawody (strażak, policjant, ratownik medyczny, piekarz, rolnik, pszczelarz). Wycieczki organizowane są autokarami przystosowanymi do przewozu małych dzieci.

ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT