Kubisiowe Przedszkole

Cennik przedszkole


Zapisy > Cennik przedszkole


 • W naszym Przedszkolu czesne miesięczne wynosi 640,00zł.
 • Opłata miesięczna tytułem czesnego za drugie i kolejne dziecko jest pomniejszana o kwotę 200 zł, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka
 • Opłata za wyżywienie wynosi 13 zł dziennie
 • Opłata wpisowa wynosi 600 zł. Opłata wpisowa za drugie i kolejne dziecko wynosi 50%, jeśli
  rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka
 • Opłata wpisowa za rodzeństwo zapisywane w jednym czasie do Przedszkola lub Żłobka Moje wynosi 50% za każde dziecko.

W przypadku nie odebrania dziecka z Przedszkola do godziny 19.00 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy Przedszkola w wysokości 15,00 zł za każde rozpoczęte 60 minut.

Dodatkowo płatne są: wycieczki fakultatywne, podręczniki oraz zajęcia dodatkowe.

Czesne zawiera:

 • Edukację, opiekę i wychowanie dziecka
 • Zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych (w tym koszty  zakupu podręczników)
 • Porady dla rodziców i dzieci ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta SI)
 • Wyjścia i wycieczki do kina, teatru, muzeum ( 2 wyjścia)
 • Język angielski – 2 razy w tygodniu
 • Język hiszpański – 2 razy  w tygodniu
 • Warsztaty plastyczne 1 raz w tygodniu
 • Rytmika i tańce  1 razy w tygodniu
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Dogoterapia
 • terapia sensoryczna
 • logopeda
 • spotkania tematyczne dla rodziców – 2 spotkania

Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach 15:00–19:00, po bloku zajęć z podstawy programowej, jeśli zapisze się odpowiednia ilość chętnych.

 • basen – co tydzień od godz. 16.00
 • Zajęcia taneczne: Zumba dla dzieci, taniec klasyczny, balet
 • Warsztaty z Lego Robotami / robotyka
 • Judo
 • „Odkrywamy świat” – zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykładowców i byłych studentów AGH , Politechniki Krakowskiej. W ramach zajęć realizowane są trzy programy: dla dzieci w wieku trzech i czterech lat: warsztaty matematyczno – przyrodnicze
 • Warsztaty ceramiczne
 • Warsztaty teatralne z elementami Techniki Aktorskiej
 • Gimnastyka artystyczna
 • Tematyczne warsztaty dla rodziców
 • Muzykoterapia
 • i inne

 

Opłaty  prosimy dokonywać przelewem na konto Przedszkola nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 6707 3542
z dopiskiem –  czesne przedszkole …imię i nazwisko dziecka za… (miesiac)


ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT