Kubisiowe Przedszkole

Cennik żłobka


Zapisy > Cennik żłobka


W naszym Żłobku czesne miesięczne wynosi :
•1200,00  zł pobyt całodzienny

W 2019 roku dofinansowanie z Programu Maluch Plus 2016 wynosi 150,00 zł , czesne po odliczeniu dotacji to 1050,00 zł
• Opłata miesięczna tytułem czesnego za drugie i kolejne dziecko jest pomniejszana o kwotę 200 zł, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka
• Opłata za wyżywienie wynosi 13,00 zł dziennie
• Opłata wpisowa wynosi 600 zł. Opłata wpisowa za drugie i kolejne dziecko wynosi 50%, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka
• Opłata wpisowa za rodzeństwo zapisywane w jednym czasie do Przedszkola lub Żłobka Moje wynosi 50% za każde dziecko.

Do Żłobka przyjmujemy dzieci w wieku od szóstego miesiąca życia

Czesne zawiera:
• edukację, opiekę i wychowanie dziecka
• zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych
• porady dla rodziców i grupowe zajęcia ze specjalistami (psycholog, logopeda)
• język angielski
• dogoterapia, rytmika,
• zajęcia prowadzone metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Opłat prosimy dokonywać przelewem na konto: nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 6707 3542

z dopiskiem opłata za żłobek..imię i nazwisko dziecka, m-c

NASZA PLACÓWKA POSIADA DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU RZĄDOWEGO MALUCH PLUS 2019.

ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT