Kubisiowe Przedszkole

Organizacja dnia


Żłobek > Organizacja dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA STARSZEJ GRUPY ŻŁOBKOWEJ „BIEDRONKI”

GODZINY ZAJĘCIA
6:45-8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.
8:45-9:00 Czynności pielęgnacyjne.
9:00-9:30 Śniadanie.
9:30-09:45 Czynności higieniczne –  „Trening czystości”.
09:45-10:15 „Przywitanie na dywanie”. Zajęcia dydaktyczne dostosowane do możliwości wiekowych i rozwojowych dzieci.
10:15-10:45 Zabawy dowolne dzieci zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
10:45-11:00 Czynności pielęgnacyjne.
11:00-11:15 II śniadanie.
11:15-12:00 Wyjście na plac zabaw lub do ogrodu zimowego. Zajęcia dodatkowe według harmonogramu.
12:00-12:15 Czynności pielęgnacyjne.
12:15-12:45 Pierwsza część obiadu.
12:45- 14:15 Leżakowanie.
14:15-14:45 Druga część obiadu.
15:00-16:00 Ćwiczenia z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy
ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Czytanie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
16:00-18:15 Zabawy w sali, ogrodzie zimowym lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.
ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT