Nasza misja

Jak realizujemy misję

 • Pierwszym krokiem w naszej misji jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji. Edukacja to klucz do sukcesu i dlatego dążymy do tego, aby każde dziecko miało możliwość nauki w bezpiecznym i inspirującym otoczeniu. Chcemy, aby dzieci miały dostęp do najlepszych nauczycieli, nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod nauki.
 
 • Kolejnym ważnym aspektem naszej misji jest dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie dzieci. Wspieramy aktywny tryb życia i zdrowe odżywianie, które są kluczowe dla prawidłowego rozwoju dziecka. Promujemy również zdrowie emocjonalne i psychiczne, ponieważ wierzymy, że zdrowy umysł jest równie ważny jak zdrowe ciało.

Misja

Naszą misją jest zapewnienie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju dziecka oraz przygotowanie go do samodzielnego, odważnego a zarazem wrażliwego na otoczenie życia w ciągle zmieniającym się świecie.

Żyjemy w czasach, w których otaczający nas świat dynamicznie się zmienia, a nasze dzieci muszą być gotowe na te zmiany. Chcemy wspierać rodziców i opiekunów w procesie wychowania dzieci, aby mogły one rozwijać się harmonijnie, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i intelektualnym. Dlatego naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym będą mogły rozwijać swoje umiejętności, pasje i talenty.

 • Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i ma swoje indywidualne potrzeby. Dlatego nasze podejście do edukacji opiera się na indywidualizacji i dostosowaniu programu nauczania do każdego dziecka. Chcemy, aby nasze dzieci czuły się swobodnie i bezpiecznie, co pozwoli im na swobodny rozwój i eksplorację swoich zainteresowań.
 
 • Jesteśmy także świadomi, że nasze dzieci to przyszli konsumenci i obywatele, którzy będą mieć wpływ na kształtowanie naszego świata. Dlatego kładziemy duży nacisk na edukację ekologiczną i społeczną. Uczymy nasze dzieci, jak dbać o środowisko i jak być odpowiedzialnymi konsumentami. Pokazujemy im, jak ważne jest działanie na rzecz dobra wspólnego i jak każdy z nas może przyczynić się do tworzenia lepszego świata.
 • Mamy zamiar dobrze wykorzystać przestrzeń i energię oraz wyjść naprzeciw potrzebom małych dzieci oraz ich rodziców
 • Pragniemy tworzyć miejsce sprzyjające rozwojowi Rodziny, jako podstawowego i najważniejszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego
 • Podążamy za dzieckiem, to ono wraz ze swoimi potrzebami jest dla nas najważniejsze
 • Chcemy stworzyć „Kubisiowy Ogród” z aktywnym udziałem Rodziców
 • Naszym celem jest zdobycie zaufania Dzieci i Rodziców
 • Zależy nam, aby dzieci kończące edukację w naszej placówce były dobrze przygotowane do życia we współczesnym świecie i podejmowania kolejnych wyzwań
 • Mamy ambicję, aby wyróżniać się na tle innych placówek: jakością, nowoczesnością przy zachowaniu tradycji i wyjątkową, rodzinną atmosferą.

Wizja

 • Wspomaganie rozwoju dziecka w pierwszych latach życia to umożliwienie dziecku pełnego      wykorzystania jego wrodzonego potencjału
 • Dzieci mają prawo do edukacji od samego momentu narodzin
 • Edukacja początkowa jest fundamentem dalszego rozwoju oraz powodzenia na kolejnych etapach edukacji
 • „Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł” (poczucie bezpieczeństwa małego człowieka jest warunkiem optymalnego rozwoju we wszystkich sferach)
 • Edukacja powinna obejmować „całość” dziecka, ponieważ rozwój dzieci zachodzi we wszystkich wymiarach jednocześnie (emocjonalnym, społecznym, intelektualnym, ruchowym)
 • Edukacja musi być normatywna (przedszkole przekazuje wartości i normy etyczne)
 • W dobrej edukacji bardzo ważna jest dobra komunikacja i współpraca pomiędzy wszystkimi osobami znajdującymi się w otoczeniu dziecka
 • Adaptacja do żłobka lub przedszkola jest pierwszym i zarazem niezwykle ważnym etapem wczesnej edukacji.

Filozofia

Podsumowując, nasza misja to stworzenie przyszłości, w której każde dziecko ma szansę na rozwój i osiągnięcie sukcesu. Chcemy, aby dzieci były przygotowane do życia w świecie, który wymaga od nich nie tylko wiedzy, ale też wrażliwości, kreatywności i umiejętności adaptacji, ale także umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Chcemy, aby były świadome swojego wpływu na otoczenie i potrafiły podejmować odpowiedzialne decyzje. Naszym celem jest wychowanie pokolenia, które będzie miało pozytywny wpływ na przyszłość naszej planety. Nasze działania są skierowane na to, aby każde dziecko miało możliwość osiągnięcia swojego pełnego potencjału.

Skip to content