Kubisiowe Przedszkole

Kadra


KADRA


JKubik

Joanna Kubik

Prezes Zarządu

Pomysłodawczyni, twórczyni, założycielka, mama…;)  Od 2003 roku zajmuj się pisaniem i zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków UE.  Od 2000 do 2009 roku związana z administracją samorządową, gdzie zajmowałam się głównie funduszami europejskimi –  przede wszystkim z dziedziny ekonomii społecznej.  Uczestniczyła  w pracach nad  pierwszym w Polsce  – Małoposkim Pakcie na Rzecz Ekonomii Społecznej.
Od 2010r. jest właścicielką firmy konsultingowej.

„Chcę, aby  Kubisiowy Ogród był miejscem , do którego dzieci przychodzą z radością. Miejsce, w którym dużo czasu spędzają w ruchu i na swobodnej zabawie. Wszechstronnie się rozwijają, nabywają samodzielności i wiary we własne możliwości, odkrywają własne talenty. Są kreatywne, autonomiczne, wrażliwe i otwarte na świat i ludzi.


Kubisiowy_ogord_kadra-6_D

Bożena Malewska – Walczak

Nauczyciel  Grupy Przedszkolnej „Motylki”

Magister pedagogiki, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Medycznej i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ukończyła zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogikę, pedagogikę resocjalizacyjną oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wiedzę pedagogiczną wzbogaca przez udział w licznych kursach i szkoleniach.
Zainteresowania: pedagogika zabawy, rysunek dziecka, literatura dziecięca i pedagogiczna, teatr z udziałem małych aktorów i teatr dla małego widza, wycieczki krajoznawcze, muzyka klasyczna, robótki ręczne.

W spotkaniach z Dziećmi stawia na twórczy i radosny ich rozwój, gdyż każde Dziecko jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnej uwagi wychowawcy. Mając na uwadze rozwój każdego Dziecka podczas zajęć korzysta z wielu metod, które dobieram do możliwości, indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego z nich.
Stara się, aby wybrane metody nie tylko wspierały wszechstronny rozwój Dziecka, ale także wzbudzały uśmiech na buzi i radość w sercu, gdyż jak pisał Janusz Korcza: „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

„W swoim działaniu staram się, aby pobyt Dzieci w przedszkolu był czasem, który rozwinie w nich: potrzebę poznawania, doświadczania, wzbudzi poczucie sprawczości z zachowaniem dziecięcej radości. Pragnę, aby w momencie przejścia przez drzwi do kolejnego etapu edukacyjnego Dzieci były chętne, otwarte i gotowe sprostać czekającemu nań wyzwaniu. Ponadto moim mottem w relacjach z Dziećmi są słowa wielkiej pedagog – Marii Montessori: „Pomóż mi zrobić to samemu”. Jako towarzysz i baczny obserwator Dzieci, cieszę się, gdy mogę je wspomagać i motywować wtedy, gdy czują się niepewnie i potrzebują mojego wsparcia, a także, gdy mogę z radością obserwować je i chwalić w chwilach, w których czują się pewnie i potrafią działać samodzielnie”


Kubisiowy_ogord_kadra-3_D

Aneta Broszkiewicz

Pomoc w przedszkolu i żłobku

Radosna, optymistyczna, pełna pozytywnej energii, kochająca pracę z dziećmi. Zawsze chętna by służyć pomocą, życzliwa i bardzo opiekuńcza. Można na nią zawsze liczyć i powierzać jej różnorodne zadania, które wykona z uśmiechem i profesjonalnie. Jest osobą energiczną, zaangażowaną i pełną atrakcyjnych pomysłów.
W pracy pogodna, lubiana przez współpracowników i Rodziców, pełna troski o potrzeby wszystkich dzieci, a prywatnie wspaniała mama 4 letniego Ksawerego.

 „Dla mnie najpiękniejszy widok na świecie, to uśmiech dziecka:)” 

Kadra-3 (3)

Beata Wójcik

Opiekun Grupy Żłobkowej  „Biedronki”

Uśmiechnięta i pełna energii, kocha pracę z dziećmi, dlatego też zdecydowała się na ukończenie kursu opiekuna w żłobku. Prywatnie mama 15 – letniego syna , który obecnie jest finalistą Mistrzostw Polski w pływaniu.

„Moją pasją są zajęcia sportowe, plastyczne oraz promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.”

 

 

Katarzyna Siejka

Opiekun Grupy Żłobkowej  „Biedronki”

Uśmiechnięta i pełna energii, kocha pracę z dziećmi, dlatego też zdecydowała się na ukończenie kursu opiekuna w żłobku. 

 

 


 Anna Danyluk 

Dyrektor do spraw pedagogicznych

 Jestem absolwentką  studiów  magisterskich na kierunku psychopedagogiki  o specjalizacji  psychologia rozwojowa małego dziecka,  oraz specjalizacji  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.  Ukończyłam  dwuletnie,  kwalifikacyjne studia podyplomowe  Organizacja i  Zarządzanie Oświatą. Ukończyłam również kurs kwalifikacyjny dla kadry zarządzającej  z zakresu  Prawa Oświatowego, organizowany przez Wydział Edukacji  Miasta Krakowa. Posiadam certyfikaty ukończenia bardzo wielu kursów i szkoleń, podnoszących moje kwalifikacje i doskonalących mój warsztat pracy.  W roku 2007 wygrałam konkurs na stanowisko dyrektora jednego z dużych, krakowskich, samorządowych  przedszkoli . Funkcję tę pełniłam przez ostatnie siedem lat.  Pod koniec kadencji, otrzymałam ocenę  wyróżniającą  całokształtu mojej pracy.  (ocenę dokonywało  Kuratorium i U.M. Krakowa). Ocenie podlegało całościowe  zarządzanie placówką oświatową oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

                  Obecnie pełnię funkcję dyrektora do spraw pedagogicznych w „Kubisiowy Ogrodzie” , sprawując nadzór merytoryczny nad kadrą pedagogiczną. Jestem osobą otwartą, życzliwą o nowoczesnym spojrzeniu na wychowanie małego dziecka .

                   Od wielu lat, praca z małym dzieckiem, oraz wspieranie Rodziców w wychowywaniu swoich pociech, jest moim podstawowym i ukochanym zajęciem.Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego jestem dumna, że mogę być jego częścią. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka i wiarą w niepowtarzalność i wyjątkowość każdego z nich. Staram się być dla każdego z nich  mądrym i cierpliwym przewodnikiem. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe              i niepowtarzalne.  Ma prawo miłości i cierpliwości, do uśmiechu, do wiary w siebie, ma prawo do błędu i prawo do sukcesu.

          A jego Rodzic? Rodzic ma prawo do wsparcia, do zadawania wielu pytań, do ogromnej troski, ma prawo być wysłuchanym i zrozumianym.

          A my? My mamy służyć swoim czasem, wiedzą, zrozumieniem i w każdej sekundzie naszej pracy musimy pamiętać, że Rodzic powierza nam swój największy i najcenniejszy skarb.


 Kadra-1

Natalia Wojtaszek

 Opiekun Grupy Przedszkolnej  „Żuczki”

Absolwentka Akademii Górniczo- Hutniczej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny uprawniający ją do pracy na stanowisku wychowawcy w żłobku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając praktyki oraz pracując 1,5 roku jako pomoc nauczyciela w przedszkolu samorządowym. Od zawsze kocha dzieci i pracę z nimi. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe odbywając kursy i szkolenia. Bezpośrednia, szczera, z wielkim sercem do najmłodszych mieszkańców naszego globu. „Chętnie korzystam z gier i zabaw edukacyjnych, dzięki którym dzieci kreatywnie uczą się poprzez zabawę.”

Milena Przęzak

Nauczyciel Grupy Przedszkolnej Pszczółki

Absolwentka studiów z pedagogiki z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczeni swoje zdobywała poprzez pracę jako opiekunka oraz wolontariusz w licznych Placówkach.
„Kocham dzieci i to miłość do nich sprawiła, że wybrałam ten kierunek. Lubię wszelkie prace plastyczne i manualne i swoje pomysły staram się wykorzystywać do pracy z dziećmi. 

 

Klaudia Waśko

Nauczyciel Grupy Przedszkolnej Pszczółki

Absolwentka studiów z pedagogiki z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczeni swoje zdobywała poprzez pracę jako opiekunka oraz wolontariusz w licznych Placówkach.
ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT