Kubisiowe Przedszkole

Kadra


KADRA


JKubik

Joanna Kubik

Prezes Zarządu

Pomysłodawczyni, twórczyni, założycielka, mama…;)  Od 2003 roku zajmuj się pisaniem i zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków UE.  Od 2000 do 2009 roku związana z administracją samorządową, gdzie zajmowałam się głównie funduszami europejskimi –  przede wszystkim z dziedziny ekonomii społecznej.  Uczestniczyła  w pracach nad  pierwszym w Polsce  – Małoposkim Pakcie na Rzecz Ekonomii Społecznej.
Od 2010r. jest właścicielką firmy konsultingowej.

„Chcę, aby  Kubisiowy Ogród był miejscem , do którego dzieci przychodzą z radością. Miejsce, w którym dużo czasu spędzają w ruchu i na swobodnej zabawie. Wszechstronnie się rozwijają, nabywają samodzielności i wiary we własne możliwości, odkrywają własne talenty. Są kreatywne, autonomiczne, wrażliwe i otwarte na świat i ludzi.


Aneta Krzyworzeka

Nauczyciel  Grupy Przedszkolnej „Motylki”

Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński na kierunku Pedagogika Społeczno – Opiekuńcza. Oprócz tego jestem absolwentką takich kierunków studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych jak:
– Wychowanie Przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
–  Oligofrenopedagogika
–  Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
–  Zarządzanie i organizacja w Oświacie
– Logopedia

Jestem nauczycielem czynnym zawodowo od 2012r. Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących pracy z Dziećmi. Podejmuję też działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach,  kursach oraz warsztatach. Bycie pedagogiem, to nie tylko wykonywanie zawodu, czy realizowanie pasji. To styl życia, który łączy
w niezawodną całość takie wartości jak szacunek, dobro, piękno i prawda, z umiejętnością patrzenia na świat oczami Dziecka.

Staram się budować więzi oparte na zrozumieniu, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, poprzez szacunek do każdego Dziecka, jego myśli, wyborów, decyzji….


Anna Lukwasa Maneka

Nauczyciel Grupy Przedszkolnej „Żuczki”

W 2011 roku uzyskałam tytuł licencjata w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na kierunku pedagogika o specjalizacji edukacja elementarna z językiem angielskim. W 2013 roku zostałam absolwentka Uniwersytetu Opolskiego otrzymując tytuł magistra pedagogiki – specjalizacja kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Jestem wykwalifikowana, nie tylko do pełnienia roli wychowawcy – nauczyciela, ale także specjalisty w zakresie nauczania języka angielskiego, na szczeblu przedszkola oraz klas początkowych.

Podczas studiów byłam aktywnym członkiem Naukowego Koła Pedagogów. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staż w żłobku oraz przedszkolu. W pracy z dziećmi staram się wyzwalać w nich chęć poznania i odkrywania świata, kształtować wrażliwość i wyobraźnię, zachęcam do samodzielności i odwagi.

Staram się nauczyć je wiary we własne możliwości, zaszczepić w nich zdrowe poczucie niepowtarzalności i wyjątkowości.

Paulina Pytlik

Pomoc nauczyciela Grupy Przedszkolnej „Motylki”

Odkąd pamiętam, zawsze chciałam pracować z dziećmi.  Lubię im pomagać i sprawia mi ogromną radość towarzyszenie im w zabawia i doświadczaniu nowych  doświadczeń. Zabawa zaciera różnice pomiędzy dziećmi. Znosi wszelkie podziały między bawiącymi się. Nie dzieli uczestników zabawy na ładnych i brzydkich, aktywnych i pasywnych, śmiejących się i ponuraków. Wszystkim stwarza równe szanse na doznawanie radości i uniesienia. Zaciera granice między fikcją, a rzeczywistością. Dzieci traktuję jaok niepowtarzalny skarb i dar. W życiu lubię podróżować, do życia podchodzę optymistycznie, lubię gotować, zawsze, gdy tylko mogę, to pomagam. W przeszłości pracowałam w przedszkolu, brałam też udział w różnych wolontariatach i akcjach na rzecz dzieci i osób potrzebujących.

 Moim mottem w pracy jest : Pozwólmy Dzieciom być Dziećmi, pozwólmy się im bawić… 

Kadra-3 (3)

Beata Wójcik

Opiekun Grupy Żłobkowej  „Biedronki”

Uśmiechnięta i pełna energii, kocha pracę z dziećmi, dlatego też zdecydowała się na ukończenie kursu opiekuna w żłobku. Prywatnie mama 15 – letniego syna , który obecnie jest finalistą Mistrzostw Polski w pływaniu.

„Moją pasją są zajęcia sportowe, plastyczne oraz promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.”

Katarzyna Siejka

Opiekun Grupy Żłobkowej  „Biedronki”

Uśmiechnięta i pełna energii, kocha pracę z dziećmi, dlatego też zdecydowała się na ukończenie kursu opiekuna w żłobku. 


 Anna Danyluk 

Dyrektor do spraw pedagogicznych

 Jestem absolwentką  studiów  magisterskich na kierunku psychopedagogiki  o specjalizacji  psychologia rozwojowa małego dziecka,  oraz specjalizacji  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.  Ukończyłam  dwuletnie,  kwalifikacyjne studia podyplomowe  Organizacja i  Zarządzanie Oświatą. Ukończyłam również kurs kwalifikacyjny dla kadry zarządzającej  z zakresu  Prawa Oświatowego, organizowany przez Wydział Edukacji  Miasta Krakowa. Posiadam certyfikaty ukończenia bardzo wielu kursów i szkoleń, podnoszących moje kwalifikacje i doskonalących mój warsztat pracy.  W roku 2007 wygrałam konkurs na stanowisko dyrektora jednego z dużych, krakowskich, samorządowych  przedszkoli . Funkcję tę pełniłam przez ostatnie siedem lat.  Pod koniec kadencji, otrzymałam ocenę  wyróżniającą  całokształtu mojej pracy.  (ocenę dokonywało  Kuratorium i U.M. Krakowa). Ocenie podlegało całościowe  zarządzanie placówką oświatową oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

                  Obecnie pełnię funkcję dyrektora do spraw pedagogicznych w „Kubisiowy Ogrodzie” , sprawując nadzór merytoryczny nad kadrą pedagogiczną. Jestem osobą otwartą, życzliwą o nowoczesnym spojrzeniu na wychowanie małego dziecka .

                   Od wielu lat, praca z małym dzieckiem, oraz wspieranie Rodziców w wychowywaniu swoich pociech, jest moim podstawowym i ukochanym zajęciem.Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego jestem dumna, że mogę być jego częścią. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka i wiarą w niepowtarzalność i wyjątkowość każdego z nich. Staram się być dla każdego z nich  mądrym i cierpliwym przewodnikiem. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe              i niepowtarzalne.  Ma prawo miłości i cierpliwości, do uśmiechu, do wiary w siebie, ma prawo do błędu i prawo do sukcesu.

          A jego Rodzic? Rodzic ma prawo do wsparcia, do zadawania wielu pytań, do ogromnej troski, ma prawo być wysłuchanym i zrozumianym.

          A my? My mamy służyć swoim czasem, wiedzą, zrozumieniem i w każdej sekundzie naszej pracy musimy pamiętać, że Rodzic powierza nam swój największy i najcenniejszy skarb.


Milena Przęzak

Nauczyciel Grupy Przedszkolnej Pszczółki

Absolwentka studiów z pedagogiki z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczeni swoje zdobywała poprzez pracę jako opiekunka oraz wolontariusz w licznych Placówkach.
„Kocham dzieci i to miłość do nich sprawiła, że wybrałam ten kierunek. Lubię wszelkie prace plastyczne i manualne i swoje pomysły staram się wykorzystywać do pracy z dziećmi. 

Klaudia Waśko

Nauczyciel Grupy Przedszkolnej Pszczółki

Jestem absolwentką studiów z Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Logopedii na Akademii Ignatianum. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam odbywając praktyki oraz wolontariat w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, a także poprzez pracę w żłobku. ​Chętnie podejmuje wszelkie dodatkowe inicjatywy takie jak różnego rodzaju konkursy i akcje edukacyjne dla przedszkoli, z czego czerpię ogromną satysfakcję i motywację do dalszego działania w kierunku rozwoju zawodowego oraz Placówki.

W “Kubisiowym Ogrodzie” pracę rozpoczęłam w 2018 roku i od tego czasu to wspaniałe miejsce jest jak mój drugi dom, gdzie codziennie spotykam cudownych ludzi, doskonalę swój warsztat pracy i mam szansę przyglądać się, jak dzieci bawią się i uczą we wspaniałej atmosferze.

Uśmiech dziecka to piękny prezent, jakim mam szczęście być obdarowywana codziennie dzięki pracy w przedszkolu. Radość i bezpieczeństwo dzieci oraz spokój i zadowolenie rodziców są dla mnie priorytetem, więc w mojej codziennej pracy staram się opiekować dziećmi i zaspokajać ich podstawowe potrzeby tak, by czuły się tak dobrze, jak w domu. Kubisiowy Ogród to miejsce, dzięki któremu mogę stwarzać dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju na wielu płaszczyznach, co daje mi niesamowitą satysfakcję i motywację do dalszego działania. Szczególną uwagą obdarzam sferę rozwoju mowy u dzieci, wspomagając go różnego rodzaju ćwiczeniami, które często łączę z zabawą i przeplatam z dydaktyką.

Dorota Myjak

Pomoc nauczyciela Grupy Przedszkolnej  „Żuczki”

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w  Olsztynie. Po studiach wyjechałam do Stanów Zjednoczonych , gdzie zdobyłam  między innymi doświadczenie w pracy na dzieci. Od 2010 roku jestem szczęśliwą mamą 9- letniej  Zuzi. Energiczna, pozytywna, zawsze uśmiechnięta. W wychowaniu dzieci zwracam uwagę na dostarczanie im pozytywnych bodźców do odkrywania i obserwowania otaczającego ich świata.

Moim celem w pracy z dziećmi jest wspieranie ich rozwoju, tak by wspólna zabawa przynosiła nam obustronną radość.

 Kadra-1

Natalia Wojtaszek

 Opiekun Grupy Przedszkolnej  „Żuczki”

Absolwentka Akademii Górniczo- Hutniczej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny uprawniający ją do pracy na stanowisku wychowawcy w żłobku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając praktyki oraz pracując 1,5 roku jako pomoc nauczyciela w przedszkolu samorządowym. Od zawsze kocha dzieci i pracę z nimi. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe odbywając kursy i szkolenia. Bezpośrednia, szczera, z wielkim sercem do najmłodszych mieszkańców naszego globu. „Chętnie korzystam z gier i zabaw edukacyjnych, dzięki którym dzieci kreatywnie uczą się poprzez zabawę.”

Kubisiowy_ogord_kadra-3_D

Aneta Broszkiewicz

Pomoc w przedszkolu i żłobku

Radosna, optymistyczna, pełna pozytywnej energii, kochająca pracę z dziećmi. Zawsze chętna by służyć pomocą, życzliwa i bardzo opiekuńcza. Można na nią zawsze liczyć i powierzać jej różnorodne zadania, które wykona z uśmiechem i profesjonalnie. Jest osobą energiczną, zaangażowaną i pełną atrakcyjnych pomysłów.
W pracy pogodna, lubiana przez współpracowników i Rodziców, pełna troski o potrzeby wszystkich dzieci, a prywatnie wspaniała mama 4 letniego Ksawerego.

 „Dla mnie najpiękniejszy widok na świecie, to uśmiech dziecka:)” 

Kadra Kubisiowego Ogrodu

Kubisiowy Ogród powstał dla dzieci z myślą o dzieciach.  Tworzą go wykwalifikowani  i kreatywni nauczyciele, opiekunowie, specjaliści i instruktorzy.

ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT