Kubisiowe Przedszkole

Zapisy


Zapisy


Przedszkole i Żłobek prowadzą zapisy przez cały rok kalendarzowy.
Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych.
O przyjęciu dzieci do Przedszkola lub Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka lub Przedszkola. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola/ żłobka jest podpisanie umowy i wpłacenie w dniu podpisania umowy wpisowego.

Formularz zapisu dziecka

Dane dotyczące rodziców dziecka: MAMA

Dane dotyczące rodziców dziecka: Tata

ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT