Kubisiowe Przedszkole

Żłobek


Żłobek


Istnieje pogląd, że przygoda dziecka z edukacją zaczyna się w przedszkolu. To nie do końca prawda,coraz częściej podkreśla się bowiem znaczenie wczesnej edukacji. Rola żłobka, jako instytucji, w rozwoju dziecka, zaczyna być doceniana. Żłobek nie może zastąpić rodziny, może jednak dobrze uzupełniać ją i wspierać w obszarze opieki i wychowania. Oferuje dziecku również pierwsze doświadczenia z edukacją.

Stosunkowo niedawno, bo trzy lata temu, żłobki zmieniły swój status z placówek opieki zdrowotnej na placówki opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne. To oznacza, że oprócz wypełniania funkcji opiekuńczej i wychowawczej, żłobki mają na celu również wspieranie wszechstronnego rozwoju najmłodszych. Potrzeby i możliwości małych dzieci zostały dostrzeżone.

To właśnie w żłobku najmłodsze dzieci mogą zaspokoić rodzącą się potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Obserwując i naśladując inne dzieci łatwiej jest maluchom opanowywać kolejne życiowe umiejętności i stawiać czoła wyzwaniom. Razem raźniej jest uczyć się chodzenia, samodzielnego jedzenia, ubierania się czy dzielenia zabawkami. W grupie jest też większa motywacja do nauki mówienia.

Stymulacja rozwoju w pierwszym okresie życia człowieka okazuje się bardzo ważna, wręcz niezbędna dla dalszego prawidłowego rozwoju. Mózg dziecka najintensywniej rozwija się przez pierwsze dwa lata. Mądre towarzyszenie maluchom w zabawie przekłada się na więcej połączeń neuronalnych, czyli wyższą inteligencję i kreatywność oraz lepszą pamięć i efektywniejsze uczenie się.

W „Kubisiowym Ogrodzie”:

  • Organizacja pracy żłobka jest zgodna z wytycznymi Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
  • Chcemy wspierać rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich ale też umożliwić im łagodny powrót do aktywności zawodowej.
  • Na wszystkie maluchy będą czekać wyjątkowi wychowawcy-opiekunowie, komfortowe sale i atrakcyjne zabawki.
  • W pierwszych dniach pobytu dziecka w placówce zapewniamy możliwość obecności mamy, czyli emocjonalne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa dziecka!
  • Oferujemy indywidualne podejście do każdego dziecka oraz innowacyjny program edukacyjny z elementami twórczego rozwoju – „Mały wielki człowiek” – oparty na osiągnięciach najnowszej psychologii rozwoju oraz aktualnych założeniach pedagogicznych.
  • Pragniemy dobrze przygotować najmłodszych do przedszkolnego startu.

Jak ułatwić Maluchowi żłobkowy start? (porady wkrótce…)


ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT