Kubisiowe Przedszkole

Projekty UE


Zobacz projekty UE, które realizujemy!

 1. Projekt „Makroregion południowy zdobywa K 3- podnosi kompetencje przedstawicieli samorządów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3” .Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 
 2. Projekt „Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”.Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE W/ W PROJEKTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:WWW.ZLOBKI-POLUDNIE.PL
 3. Projekt  „Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 4. ZAPYTANIA OFERTOWE:
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JK/JST/KONKURENCYJNOŚĆ – trenerzy 22/05/2017
  2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JK/JST/ROZEZNANIE – materiały szkoleniowe – 29/05/2017
  3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JK/JST/2018/ROZEZNANIE- wynajem sali – 04/01/2018
   1. Zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe_Sale_JK
   2. protokół z postępowania – protokol_sale
  4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/JK/JST/2018/ROZEZNANIE- catering – 05/01/2018
   1. zapytanie ofertowe –Zapytanie ofertowe_JK_Catering
   2. protokół z postępowania – protokol_catering
  5. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/09/KUS PP /CIS/EFS/2018 – dotyczące realizacji usługi grupowych warsztatów – usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – 19/09/2018
   – zapytanie por. psychologiczne
   – Załączniki zapytanie por. psychologiczne edytowalne
  6. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/09/KUS PP /CIS/EFS/2018 – dotyczące realizacji usługi grupowych warsztatów – usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – 27/09/2018
   – zapytanie por. psychologiczne_26092018
   zapytanie por. psychologiczne 26 09 2018
   WYNIKI POSTĘPOWANIA:

   „KOLEOS” Szkolenia i Doradztwo Łukasz Oleksiewicz. data otrzymania oferty 24.10.2018 . Cena 680,00 zł
   Pełna lista podmiotów które złożyły oferty:
   1. „KOLEOS” Szkolenia i Doradztwo Łukasz Oleksiewicz
   2. Janina Witkowska Partnerstwo i Rozwój WiKaz 
   3. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
   4. Magdalena Wargacka 
   5. Grupa Inwestycyjno – Finansowa Sp. z o.o. 
   6.Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
    

 
tablica informacyjna_300x250mm-page-001
 

prow

 


ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT