Kubisiowe Przedszkole

Projekty UE


Zobacz projekty UE, które realizujemy!

  1. Projekt „Makroregion południowy zdobywa K 3- podnosi kompetencje przedstawicieli samorządów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3” .Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 
  2. Projekt „Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”.Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
  3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE W/ W PROJEKTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:
    WWW.ZLOBKI-POLUDNIE.PL
  4. ZAPYTANIA OFERTOWE:
    1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JK/JST/KONKURENCYJNOŚĆ – trenerzy 22/05/2017
    2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JK/JST/ROZEZNANIE – materiały szkoleniowe – 29/05/2017

 
tablica informacyjna_300x250mm-page-001
 

prow

 


ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT