Kubisiowe Przedszkole

Zajęcia w ramach czesnego

Zajęcia w ramach czesnego 


RYTMIKA

 Rytmika jest  jedną z podstawowych  metod  wychowania muzycznego, której  istotą jest odtwarzanie muzyki za pomocą ruchów ciała.  Jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta, poprzez  ruch, spiew i tworzenie  realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności. Rytmika wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

            Zajęcia rytmiczne mają ogromny wpływ na zdolności muzyczne dzieci oraz  ich sprawność fizyczną i umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym je świecie.

      
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

           Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu przede wszystkim eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy oraz działania profilaktyczne. Jednocześnie zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny  oraz  zdrową zabawę.

            Aby zapobiegać wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy  aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze oraz  wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej dla ich wieku  i możliwości  psychoruchowych.

             Głównymi celami gimnastyki korekcyjnej, prowadzonej w naszym przedszkolu,  jest korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do stanu  prawidłowego oraz  zapobieganiu powstawania wad postawy ciała.

WARSZTATY PLASTYCZNE – ,, Z KREDKĄ, FARBĄ I PALETĄ”

             Warsztaty plastyczne dla dzieci. Jest to jeden z elementów wychowywania dzieci poprzez sztukę. To aktywny i twórczy czas naszych podopiecznych. Stwarzają one okazję  rozwijaniu dziecięcych talentów, poszerzają ekspresję plastyczną dzieci, kształtują wrażliwość na piękno, doskonalą sprawność manualną oraz rozwijają małą motorykę.

             W trakcie ich trwania dzieci odkrywają swój twórczy potencjał a efekty ich  pracy są eksponowane na tablicach dla Rodziców. Dzieci zbliżają się do pojęcia barwa, kompozycja, uczą się dobierać kolory i czerpać przyjemność z wspólnie spędzanego czasu.
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 

              Zajęcia logopedyczne,  prowadzone przez p. Karolinę Król, wychodzą naprzeciw potrzebom językowym  dzieci.  Głównym celem  zajęć i ćwiczeń z logopedą jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej oraz terapia powstałych już wad oraz zaburzeń. Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna.

               Odbywają się 2x w tygodniu, z myślą o wspieraniu rozwoju mowy i korygowaniu zaburzeń u naszych Kubisiowych Pociech. Ćwiczenia odbywają się w gabinecie logopedycznym, wyposażonym w duże lustro i pomoce dydaktyczne,  prowadzone  są w formie zabawy, usprawniają dziecięcą pamięć oraz myślenie oraz sprzyjają  prawidłowemu rozwojowi aparatu mowy.
PSYCHOLOG

              Nasze dzieci oraz ich Rodzice mogą korzystać z konsultacji psychologicznych, prowadzonych przez wykfalifikowanego psychologa, p. Karolnę Piękoś.
              Nasza opieka psychologiczna obejmuje:
             ·         wspieranie rozwoju dzieci
             ·         rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci
             ·         wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci
             ·         dostarczanie wsparcia wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
              ·         organizowanie różnych form pomocy psychologicznej w zależności od  potrzeb.

             Obserwacja dzieci w grupie odbywa się podczas swobodnej ich aktywności oraz zajęć prowadzonych przez nauczycielki, a także czynne uczestnictwo w tych zajęciach – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dzieci w dużej grupie rówieśniczej, nawiązywania relacji rówieśniczych, sposobu podejścia do zadań dydaktycznych.
             Wsparcie dla Rodziców opiera się głównie na konsultacjach  indywidualnych, w  ramach których  omawiamy zachowanie dziecka w przedszkolu, wyniki obserwacji i badań psychologicznych (przeprowadzonych na prośbę rodzica lub wychowawcy). Jest to również czas na rozwiązywanie problemów wychowawczych. Możliwe są również  spotkania w trybie natychmiastowym, gdy wymaga tego sytuacja i dobro dziecka.

 

 

 

 

 1. JĘZYK ANGIELSKI

              W Kubisiowym Ogrodzie przygodę z językiem angielskim rozpoczynamy już w najmłodszej grupie wiekowej, dwa razy w tygodniu po 30 minut, oprócz tego każdego dni dzieci w trakcie zajęć mają rozmawiać  w języku angielskim. Przebiega ona w sposób naturalny- podczas gier i zabaw. Towarzyszą jej zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne ćwiczące spostrzegawczość oraz zdolności manualne.

               Zajęcia prowadzone przez Szkołę Językową Shamrock Languages, ul Spacerowa 35 Zielonki, w Shamrock School pracuje się zgodnie z najwyższymi światowymi standardami nauczania. Poziomy zaawansowania kursów dostosowane są do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: (The Common European Framework of Reference) stworzonego przez Radę Europy. Kursy przeznaczone dla maluchów przedszkolnych rozpoczynających lub kontynuujących   przygodę z językiem obcym.

               W ramach edukacji dwujęzycznej, oprócz zajęć prowadzonych z lektorem , w przedszkolu realizowany jest codzienny kontakt z językiem  (plus kontakt w domu), piankowe karty PLAY ME urozmaicają przyswajanie słówek, kolorowe książeczki Pakiet do pracy w przedszkolu i w domy, karty pracy, wraz z naklejkami stymulujące i motywujące do pracy, dodatkowo 10h tematycznych spotkań – gier i zabaw Kid’s Club – sobota z Angielskim w Shamrock Zielonki  (dostęp do zasobów biblioteki Shamrock w siedzibie Centrum)

 

 1. WARSZTATY PODRÓŻNICZE- POZNAJEMY ŚWIAT

              Zajęcia, które wyzwalają w Kubisiowych pociechach wiele radości i niesamowitej spontaniczności. Odbywają się raz w miesiącu, prowadzone są przez Wspaniałych Podróżników. W trakcie tych spotkań dzieci za każdym razem udają się w podroż do innego kraju. Zajęcia stymulują ciekawość świata i rozwijają kreatywność. Co najważniejsze, nasi maili podróżnicy nie muszą nigdzie wychodzić by poznać całą mapę świata oraz zdobyć wiadomości np. dotyczące tego jak wyglądają i jak żyją ich rówieśnicy na różnych jego krańcach.  Każdy warsztat prowadzony przez prawdziwego podróżnika z wieloletnim stażem. (www. poznajemyswiat.pl)

 

 

 

 

 1. DOGOTERAPIA-ZAJĘCIA EDUKACYJNE  „ Mój najlepszy przyjaciel pies”

              W trakcie zajęć z psem dzieci uczą się miłości do zwierząt, troski o nie i  empatii. Jest to okazja do przełamania lęku przed czworonogiem i pogłębienia kontaktu, poprzez podejście, bezpośrednią obserwację i pogłaskanie. Dogoterapia sprawia, że poprzez  kontakt ze zwierzętami, dzieci przełamują lęk i nieśmiałość, a także buduje poczucie bezpieczeństwa.

               Zajęcia z naszym czworonożnym przyjacielem sprawiają dzieciom mnóstwo pozytywnej energii w każdą pierwszą środę miesiąca.

               

 

 1. AKADEMIA ODKRYWCÓW

               To cykliczne spotkanie z chemią i fizyką. Możliwość poznania tajemnic wielkiej nauki. Niebywała okazja, aby odkrywać tajniki wielkiego świata cząsteczek, płynów i  substancji. Pozwala na chwilę stać się profesjonalnym chemikiem. Poszerza zainteresowania dzieci, wzbudza kreatywność,  fascynuje światem. Pozwala Kubisiowym Przedszkolakom otworzyć się na wielkie okno nauki,  pozwala zasmakować, czym jest nauka oraz rozwija sprawność manualną i poznawczą.

               Zajęcia prowadzone są przez p. dr inż. Magdalena Mirek, z wykształcenia doktorem nauk biologicznych oraz chemik. Praca badawcza p. Mirek skupia się na zagadnieniach biochemii oraz biologii komórki. Przez lata była związana z IFR Polskiej Akademii Nauk. Posiada duże doświadczenie naukowo – dydaktyczne połączone z łatwością nawiązywania kontaktu z najmłodszymi badaczami, wie jak prowadzić ciekawe i pełnie pasji zajęcia edukacyjne. Autorski program eksperymentów jest tak dobrany aby  rozwijał kreatywność dzieci.

               Działania edukacyjne oparte na tej formie pracy – zabawie,  mają szanse najskuteczniej zapaść w pamięć małych odkrywców. Działając, zapamiętujemy najwięcej.

http://akademiaodkrywcow.com

 

 1. HOP DANCE- ZAJĘCIA TANECZNE

              To aktywność, która pozwala naszym Milusińskim na rozbudzenie poczucia rytmu, koordynacji ruchowej , ekspresji oraz wrażliwości muzycznej. Stąd też w trakcie trwania  zajęć dochodzi do połączenia różnych technik takich jak Hip hop, Strett Dance, New Style, Dancehall, Modern, Jazz. Jest to również świetna okazja do integracji, rozwijania poprawnych relacji oraz wyzwolenia dużej ilości pozytywnej energii.

       

 1. WARSZTATY KULINARNO-SENSORYCZNE/ DYLEMATY MAMY I TATY

               To jedne z najbardziej wyczekujących przez nasze Kubisie zajęcia. W ich trakcie zamieniają się  w małych smakoszy i odkrywców. To czas, kiedy smakują i odkrywają siebie i świat warzyw, owoców, kaszy, ryżu i jeszcze wielu innych zdrowych przyjaciół. Dzięki tej przygodzie kulinarnej otwierają się na siebie wzajemnie, otwierają sie i na świat.  Rozwijają swoje zdolności manualne, kreatywne i doskonalą swoje działanie. Stają się samodzielni, twórczy, wytrwali. Zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe rzeczy, a przez to są najszczęśliwsi pod słońcem!

               Warsztaty prowadzą dietetyczki specjalizujące się w dietetyce pediatrycznej  przygotowane do pracy z dziećmi tj. Anna Patrzałek – mgir inż. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki , autorka strony poświęconej żywieniu dzieci: www.DylematyMamyiTaty.pl. Współautorka programu Witalni na Starcie -Edukator Żywieniowy Dorota Sokółmgr inż. Technologii Żywności, absolwentka studiów podyplomowych  na UR w Krakowie, członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

              Warsztaty to połączenie zabawy, edukacji i kulinarnych podbojów. Ogromna ilość dzieci nie gotuje z rodzicami, nie zna polskich owoców i warzyw,  nie jest nauczona próbować nowości. Nasze warsztaty to odpowiedź na wciąż pogarszający się stan odżywienia polskich dzieci.

 

 

 1. MASTER&CHEF

             To przygoda, która rozpoczęła się spontanicznie. Stawiamy na rozwijanie samodzielności i promowania zdrowego stylu odżywiania, dlatego też MasterChef Junior okazał się celnym strzałem.                             Poprzez comiesięczne zajęcia nasze Przedszkolaki i Złobkowicze stają się Małymi Kucharzami, uczą się zdrowego stylu odżywiania oraz doskonalą swoją sprawność manualna.

                 Jest to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów.  Dzięki zabawie w gotowanie  w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu i rozumieniu przez nie otaczającego go świata.
                 Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić dzieci do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
                 Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir- vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

 

 

 1. KUBISIOWA AKADEMIA JAZZU I SALSY i SALSA

               Zajęcia prowadzone przez   Mili Morena, kubańską piosenkarkę i tancerkę. Jest absolwentką Szkoły Baletowej Prodanza oraz szkoły muzycznej. Artystka jest znana i ceniona zarówno na Kubie, jak i w Europie. Przewodzi kilku kubańskim grupom tanecznym (w tym Grupo Tiempo). Również na Kubie założyła słynną formację Rueda de Casino. Śpiewała z Omarą Portuondo – znaną w Polsce z projektu Buena Vista Social Club.

               Aktualnie jest liderką i wokalistką grupy Mili Morena. W jej życiorysie artystycznym zapisanych jest kilkanaście światowych tras koncertowych, w tym w Niemczech, Jamajce, Meksyku, Kanadzie, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie. W Polsce artystka występowała między innymi podczas koncertów organizowanych pod egidą WOŚP, Radia Jazz, czy Przystanku Woodstock.

 

 

 

 

 

 

 1. ROBOTYKA

                Zajęcia, które wprowadzają dzieci w świat robotyki i programowania. Mali konstruktorzy budują proste konstrukcje przy pomocy klocków Lego oraz pobudzają je dzięki pomocy łatwego programowania. Są szansą na naukę nowych umiejętności oraz poznanie podstawowych pojęć związanych z robotyką, automatyką oraz informatyką.

                Warsztaty te ukazują naukę oraz wyróżniają się nowatorskim podejściem do poznawania świata i zdobywania wiedzy.

 

 1. TAŃCE LUDOWE

              Taniec ludowy zabiera dziecko w  fascynujące regiony świata oraz  umożliwia poznanie różnorodnych tradycji. Pozwala poznać odmienne stroje, obyczaje i folklor. Umożliwia zaznajomienie się z charakterystycznymi dla danego regionu obrzędami, pieśniami. Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych kroków wybranych tańców ludowych. Rozwijają swoje twórcze umiejętności, pozwalające na kształtowanie osobowości wrażliwej na piękno artystyczne. Wprowadzone formy zajęć i wzajemnej współpracy, pozwalają uczestnikom w przyjaznej, rodzinnej atmosferze oddać się pasji tańca. 

               Zajęcia prowadzone przez p. Magdę Komorowską,  instruktora tańca w Zespole Ludowym ”Pawie Pióra” w Michałowicach

 

 

 1. PROJEKT BADAWCZY

                To innowacyjna metoda świetnie sprawdzająca się w pracy z najmłodszym. Dzięki niej w dzieciach wyzwala się naturalna potrzeba poznania wielozmysłowego. Projekty Badawcze dają dzieciom bardzo dużą odpowiedzialność za ich własny rozwój, umożliwiając jednocześnie wychowawcom realizację programu w innowacyjny i atrakcyjny sposób.

                Jest to metoda, dzięki której dzieci zmieniają swoje podejście do nauki. Zajmują się tylko tym co ich interesuje, tym co zagadkowe i nieznane – tym co jest dla nich ciekawe. Metoda ta zakłada, że zdobywanie przez dzieci wiedzy i umiejętności jest procesem naturalnym i spontanicznym, a nauczyciel bazuje na zainteresowaniach dzieci. Takie rzeczywiste zainteresowanie za sprawą dobrego nauczyciela powinno doprowadzić dziecko do zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, do doświadczania, eksperymentowania i ostatecznie do wyciągania ogólnych wniosków.

                W ten właśnie sposób tworzy się wiedza oparta na rozumieniu wiedza, którą dzieci będą w przyszłości potrafiły wykorzystać w codziennych sytuacjach. 

ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT